OM OSS

Löfgrens Handelsträdgård

Kortfattad historik om hur saker och ting startade, och vart vi är idag.

Historik

Löfgrens Handelsträdgård bildades 1946 av makarna Lennart och Käthe Löfgren. Odling av krukväxter, frukt och grönt. Stort fokus på torgförsäljning lokalt. År 1974 tog sönerna Bertil och Stig Löfgren över verksamheten. Odlingen breddades med inriktning på utplanteringsväxter för offentlig miljö och fortsatt grönsaksodling. Odlingen av krukväxter och grönsaker ökade i jämn takt till grossist. År 1996 skildes bröderna åt. Bertil tog över och fortsatte driva Löfgrens Handelsträdgård på egen hand. Nya växthus sattes upp och i slutet på 90-talet började Bertils söner Jonas och Mathias att arbeta i företaget. Ny energi hade kommit in, och ytterligare växthus byggdes. Odlingsytan ökade och 2005 tog de över som ägare. År 2007 växte företaget ytterligare, ny teknik infördes och flera växthus byggdes. Nästa våg av byggnation och tekniska investeringar skedde under 2014-2015. Den senaste investeringsvågen skedde under år 2020. Nytt växthus, planteringsrobot och värmeanläggning togs i bruk. Idag har Löfgrens Handelsträdgård en odlingsyta på 13.000 kvm.

Sammanfattning

LÖFGRENS HANDELSTRÄDGÅRD producerar och levererar krukväxter till butiker, grossister och offentliga miljöer runt om i Sverige. LÖFGRENS HANDELSTRÄDGÅRD driver ingen butik, affär eller liknande.